Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Takorluukkat aaqqissuussaanerullu ilusissaaAnguniakkat Illoqarfiit NunaqarfiilluAsimi nunaUani nunaminertamik qinnuteqarsinnaavutitIlloqarfiit NunaqarfiilluTusarniaanermi pilersaarusiat nutaat

Saarloq


Saarloq Qaqortumiit kujammut 19 km-inik ungasissulimmiippoq - 2011-imi 41-inik inoqarluni. Ukiut kingulliit ingerlaneranni inui ikiliartuutigalutik agguaqatigiissillugu utoqqaliartorsimapput. Inuusuttut ilinniarniarlutik nunaqarfik qimakkaangamikku uterneq ajorput. Pissutsit allanngornissaat nunaqarfiup aqutsisuinit iligimagineqanngilaq, taamaammallu massakkut innuttaasut utoqqaanerusullu pisariaqartitaat sammineqarnerussallutik.

Saarlumi nunaqarfimmi aqutsisut soqutigillualersimasaat tassaavoq nunaqarfimmi illut eriagisassat atorneqarnerat. Taakku iluarsarneqarnissaat kissaatigineqarpoq, pingaartumik quitoqaq ujaqqanik qarmagaq B-86. Qui Pilersuisup pigaa, kisiannili 90-ikkunili atorneqarsimanani. Tassani atortutoqqanik assigiinngitsunik saqqummersitsiviusumik katersugaasivinngualiortoqarnissaa kissaatigineqarpoq.

 

Inui illoqarnerlu

Inuit ukiut kingulliit qulit ingerlaneranni ikiliartorlutik 62-iniit 2011-imi 41-inut ikilisimapput, taavalu utoqqaassuseq inuussutissarsiornikkullu tunngavissat pissutigalugit ikiliartuinnarnissaat naatsorsuutigisariaqarluni.

2010-imi Saarlumi illut 29-iupput. Taakkunannga sisamat inoqanngillat. Massakkut illut amerlassusii ilaqutariit amerlassusiinut naammapput, amerlaqisulli nutarterneqartariaqalersimallutik. Illut aserfallassimaqisut ataasiakkaat ingutsertariaqarput nutaanillu taarserneqartariaqarlutik.

Agguaqatigiisillugu utoqqaliartuinnarmata utoqqaat angerlarsimaffii pisariaqartinneqassapput. Utoqqaat illuat pingasunik inissalik ulikkaarsimavoq. Taamaammat nunaqarfimmi utoqqarnut inissianik 2-3-inik sanasoqarnissaa kissaatigineqarpoq.

   

Allanngutsaaliineq

Eriagisassanik nalunaarsuiffimmi 1986-imeersumi Saarlumi illut eriagisariallit sisamat nalunaarneqarsimapput. Taakku tassaapput B-86, B-93, tamarmik allanngutsaalisassaasut (imm. 2) kiisalu B-87 aammalu B-88 eriagisassaallutik (immi. 3). Illut ajorsisimapput nutarterneqartariaqarlutillu naleqassusertik pigiinnassagunikku.

 
Umiarsuialivik inuussutissarsiuitillu

Saarlumi angallatinut angisuunut talittarfeqarpoq. Talittarfik 4 meterinik tallineqarsinnaavoq talittarfimmut qanittumi ikkannera pissutigalugu pajuttaatit tininngatillugu tulanniarnertik ajornartorsiutigisarmassuk. Namminersornerullutik Oqartussat alliliinissamut pilersaarusiorsimagaluarput titartagartaqareerluni. Nunaqarfimmi Pilersuisoq pisiniarfeqarpoq.

Saarlumi inuussutissarsiutit pingaarnerit tassaapput piniarneq aalisarnerlu. Nunaqarfik qangarsuarli tassaniilersimavoq puiseqarluartarami, arfeqarluartarami timmiaaloqarluartarami aalisagaqarluaramilu. Taakku suli inuussutissarsiutaapput, pisallu nunaqarfimmi tunineqanngikkunik Eqalugaarsunni tunisassiorfimmi tunineqartarlutik.

Saarlumi qangaanerusoq aalisakkeriveqarsimagaluarpoq, 90-ikulli aallartinneranni illutaat ima ajortigilerisimapput aalisakkeriviup atoqqinneqarnissaat akuerineqanngitsoorsimalluni.

Der har ikke i Saarloq været nogen form for investering de forgangne år – bortset fra at fangere og fiskere er blevet opfordret til at indhandle blandt andet stenbiderrogn i Eqalugarsuit.

Ukiuni qaangiuttuni Saarlumi sumut arlaannut aningaasaliisoqarsimanngilaq - taavalu aalisartut piniartullu ilaatigut suannik Eqalugaarsunnut tunioraanissaminnik kajumissaarneqaannartarsimallutik.

 

Sunngiffik pisortallu sullissiveqarfii

Nunaqarfik atuarfeqarpoq, oqaluffeqarluni iliveqarfeqarlunilu. Sapaatit tamaasa naalagiartoqartarpoq Saarlormiullu naalagiarumatuupput. Iliveqarfiup ungalui 2003-imi nutarterneqarput piffissallu pilersaarusiorfiusup sinneranut inissaqarluni.

2010-imi nunaqarfimmi atuartut 7-iupput mikisumillu mikisumik ataatsimik meeraqarluni. Marlunnik pinnguartarfinnguaqarpoq allilerneqarnissaat/pitsanngorsarneqarnissaat kissaatigineqartunik.

Kommuni nunaqarfimmi sannaveqarsimagaluarpoq, 2010-imili anorersuarneratigut taanna ingiulissuarnit amuneqarpoq.

 

Avatangiisit

Eqqagassanut eqqaasarfeqarpoq.

Ikuallaaviliortoqarnissaa eqqarsaatigineqartarsimagaluarluni kisianni aningaasartassaqartinneqartarsimanngilaq. Tamatumalu kingorna ikuallaavik aserfallassimavoq. Ikuallaaviup atortui kommunimi nunaqarfinni allani ikuallaavinnut kingoraartissamaatitut atorneqartarput. 2004-imi novemberip aallartinnerani nunaqarfimmi eqqagassanik ikumasinnaasunik naqitsivimmik piniartoqarsimavoq eqqagassat taakku ilaat Qaqortumi ikuallanneqartarnissaat siunertaralugu. Qaqortulli Kommunia kommunimut pilersaarummi nunaminertamik immikkoortitsiniarpoq nunaqarfiup inuttusiartorneratigut pisariaqalissagaluarpat ikuallaaviliorfiusinnaasumik.  Aammattaaq eqqagassat ulorianartut katersorneqartalissapput Qaqortuliaanneqartalissallutillu.

Saarlumi anartarfinnik imaarsisarneq eqqarsaatigalugu aqquserngit kuisisarfillu pitsaanngillat nutarterneqartariaqarlutillu.

Umiarsualiviup eqqaani orsussaasiveqarpoq.

 

Angallanneq

Saarlumi ujaraaqqanik qallikkanik aqqusineqarpoq kuisanillu tummeraqarluni. Taamaammat assakaasulinnik ingerlasoqarsinnaanngilaq, qiterutaasalinnilli immikkut ittunik taamaallaat angalasoqarsinnaalluni.

Nunaqarfik angallatinut angisuunut atorsinnaasumik talittarfeqarpoq. Aammattaaq Saarlumi qulimiguulinnut mittarfeqarpoq asseqqusaanngitsunik mikkiartortarfilimmik qangattartarfilimmillu.

 

Attaveqaatit

Nunaqarfimmi oqarasuaatilertittoqarsinnaavoq. Internetsimut attavilertinneq ajornanngilaq. Kikkulluunniit atorsinnaasaanik internetseqalernissaat nunaqarfimmiunit kissaatigineqarpoq.

 

Innaallagiaq, imeq kiassarnerlu

Illu sullivik teknikkikkullu atortorissaarutit uani takukkit

Der er et bygdeelværk, der er renoveret i 2009-10, hvorfor der ikke forventes behov for yderligere udbygninger i elværksdelen indenfor planperioden. Ledningsnettet er renoveret i 2007. Driften varetages af Nukissiorfiit.

 

Vandproduktionen sker ved afsaltning af havvand ved omvendt osmose. Vandværkets afsaltningsanlæg er udslidt og det forventes udskiftet med et nyt i 2011. I forbindelse med den udskiftning vil Nukissiorfiit forøge tankkapaciteten i tapstedet fra 3 til 5 1.100 liter ferskvandstanke samt udvide det nuværende sommervandsnet til den østlige del af bygden.

Derudover vil anlægget også være klar til en eventuel udvidelse af ledningsnettet med flere tapsteder. Vandet indtages ved vestsiden af bygden og føres op til afsaltningsanlægget. Derfra føres afsaltet vand mod øst til fersk­vands­tanke.

Bygdens boliger varmeforsynes ved selvstændige oliefyr.

 

Generelt for bygden

Sikkerhedszoner omkring bygdetankanlæg og helistop skal respekteres.

 

 

Udviklingsstrategi for Saarloq

Saarloq er en af kommunens mindste bygder og i dag uden andet erhvervsgrundlag end fangst og fiskeri og de nødvendige servicefunktioner.  Bygden fungerer i dag og vil også fremover kunne fungere på dette niveau. Bygdens nærhed til den noget større Eqalugaarsuit betyder at et erhvervsgrundlag i en vis udstrækning kan hentes der.  

Bygdens unikke placering, såvel naturmæssigt som tilgængeligt og de bevaringsværdige stenhuse rummer også et vist potentiale for en mindre besøgsturisme.


>