Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætningerByer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & Links Nye planer i høring - AKTUELT

Kommuneplantillæg nr. 3, Igaliku

Kommune Kujalleq har i forbindelse med nomineringen af Igaliku på UNESCOs Verdensarvsliste udarbejjdet Kommuneplantillæg nr 3 for Igaliku med henblik på bevaring og udvikling af bygden. Forslaget til kommuneplantillæg nr 3 har været i offentlig høring i 12 uger fra den 5. marts til den 5. maj 2014. Der indkom ingen indsigelser. Teknisk Udvalg har på sit møde den 23. maj 2014 tiltrådt forslaget til tillægget. Se tillæg  bilag_kommuneplantillaeg_nr_3_dk_for_verdensarvsomraadet_endelig.pdf (1.9 MB)

 

Kommunalberstyrelsen har på sit møde den 22/12 2014 vedtaget kommuneplantillægtillæg nr 3 endeligt og offentligt bekendtgjort det den 14. januar 2015.

Se det enelige kommuneplantillæg nr. 3  her:  kommuneplantillaeg_nr_3_dk_for_igaliku.pdf (1.1 MB)