Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætningerByer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & Links Nye planer i høring - AKTUELT

Kommuneplantillæg nr. 11

I den gældende Kommuneplan 2004-2014 for Qaqortoq Kommune, ønskes to rammeområder C4 og A5 ændret, således
at rammeområde C4 udvides med et stykke af rammeområde A5, langs Ringvej.

Derudover etableres et nyt byggefelt C4-2 der omfatter hele plejehjemmet Ajarsivasik, inklusiv den nye tilbygning.

 

Hoved idéen i kommuneplantillægget er at give plads til udvidelsen af plejehjemmet.
Samt at ændre grænserne mellem områderne C4 og A5, således at plejehjemmet
kommer til at ligge i et nyt område (C4- 2) og ikke, som nu, være delt mellem to områder.

Derudover er det hensigten at fastholde de nuværende rammebestemmelser for områderne C4 og A5.

 
Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 11 har været fremlagt til offentlig høring i 8 uger i perioden fra den 12.
juni 2012 til den 07. august 2012. Kommunalbestyrelsen har vedtaget Kommuneplantillæg den 27. september 2012.

 

Se Kommuneplantillæg nr 11 her