Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstruktur MålsætningerByer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

Bæredygtighed


Grønland er kendt for sin storslåede og rene natur. Men naturen i Grønland er også truet. Dels er der miljøpåvirkninger fra den øvrige industrialiserede verden som påvirker os og dels vil udviklingen af det grønlandske samfund – fabriksanlæg, minedrift, dyrehold, fiskeri og transport - også kunne belaste miljø og natur, hvis ikke der tages højde for eventuelle risici i den kommunale planlægning.

 

En ren natur er af stor værdi for såvel lokalbefolkning som besøgende, derfor skal kommunen i sin planlægning sikre en bæredygtig udvikling. 

 

Målsætninger: 

 

  • at naturessourcen i Sydgrønland, såvel på land som i havet bevares som grundlag for lokalbefolkningens aktiviteter såvel erhvervsmæssigt som rekreativt.
  • at miljøbelastningen ved erhvervsmæssige aktiviteter begrænses, herunder retablering af naturområder efter aktivitetens ophør – f.eks. efter minedrift.
  • at naturen gøres tilgængelig for turismeudvikling, uden at den lider overlast.
  • at opførelse af fritidshytter o.l i det åbne land sker således at de landskabelige og naturmæssige værdier respekteres.
  • at udvikle skovdrift og naturbeskyttelse.
  • at udviklingen i Kommune Kujalleq skal bidrage til nedbringelsen af CO2 udledningen

Status og handlinger

   

Kommune Kujalleq har et godt grundlag for at udviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag. Størstedelen af kommunens husstande, offentlige institutioner og private virksomheder henter i dag deres strøm fra CO2- neutral vandkraft.  I den største af byerne Qaqortoq er en stor del af etageboligerne koblet på et fjernvarmenet der udnytter overskudsvarme fra affaldsforbrændingen samt vandkraft-el til elektrokedler.

 

Kommune Kujalleq har også i samarbejde med ARTEK/DTU igangsat udviklings- og studieprojekter om anvendelse af vedvarende energi i form af undersøgelser af potentialet ved anvendelse af biogas og vindenergi i Sydgrønland.

 

De forholdsvis små by- og bygdesamfund er endvidere et godt fundament for at finde bæredygtige løsninger. Byudvikling i små enheder kan således ske, uden at forudsætte stor vækst i biltrafik, fødevarer kan i stor udstrækning produceres og distribueres lokalt og dermed nedsætte transportbelastningen af miljøet og befolkningens nærhed til naturen giver et ansvar for at beskytte den. I de helt små samfund - bygderne og fåreholderstederne - eksperimenteres der også med at finde bæredygtige løsninger gennem små nicheproduktioner, anvendelsen af minivandkraftanlæg og en fødevareproduktion på et bæredygtigt grundlag. 

 

Turismen og den lokale befolknings anvendelse af naturen i Sydgrønland tilstræbes også at ske på et bæredygtigt grundlag. Det sker blandt andet gennem udarbejdelse af informationsmateriale, undervisning og guidning om de forskellige naturområders karakteristika, hvad der er følsom og hvad man skal passe på. Der er afmærket vandreruter og opstillet nødhytter således at vandreturismen får ordnede forhold at fungere under. De turisme-tilbud som fåreholderne tilbyder gennem overnatning og forplejning på fåreholderstederne er også en turisme som i høj grad kan karakteriseres som bæredygtig turisme.   

 

Med kommuneplanen er det et mål på så mange områder som muligt, at fortsætte denne udvikling mod et mere CO2-neutralt samfund.

 


>

Dyrnæs, Narsaq

 

Upernaviarsuk