Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætningerByer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

 

 


Forord

 

Kommuneplanen er et vigtigt instrument for kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq, når vi skal tage stilling til den fremtidige udvikling i kommunen. Men vi mener også at den er vigtig for befolkningen, erhvervslivet og alle andre der er med til at forme kommunens fremtid. Ved at have en fælles plan for fremtiden kan vi ”trække på samme hammel”  - kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe de nødvendige rammer og befolkning og erhvervsliv kan udfylde rammerne og være med til at realisere planen.

 

Når man ser i denne kommuneplan for Kommune Kujalleq, vil man se en masse muligheder. Det afspejler at vi har rigtig mange muligheder i Sydgrønland,  for at skabe et spændende og velfungerende samfund - vi er Grønlands spisekammer, vi rummer minepotentialer til fremtidig udnyttelse, vi har en enestående natur, en spændende kulturhistorie og nogle bygder og byer som rummer store muligheder for en fremtidig udvikling.  Men kommuneplanen gør det ikke i sig selv. Kommuneplanen viser mulighederne og angiver rammerne for udviklingen – så skal vi udfylde dem i kommunalbestyrelsen, blandt befolkningen og i erhvervslivet.

 

For første gang har vi valgt at lave planen digital, således at den altid er tilgængelig, når man har adgang til internettet. Vi tager dermed et stort skridt ind i den moderne digitale tidsalder. Vi ved at ikke alle i dag har internetadgang hjemme, derfor sørger kommunen for at alle kan få adgang til en computer, enten på det nærliggende bygdekontor eller på et af bibliotekerne eller rådhusene i de tre byer. Der vil også være personale der kan vejlede i brugen af hjemmesiden.  

 

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 23. maj 2013, efter en offentlig høring i 2012 omkring forslaget, vedtaget Kommuneplan 2011-2022 for Kommune Kujalleq. Den er offentligt bekendtgjort og gældende fra den 2. august 2013.

 

Jørgen Wæver Johansen

Borgmester

Kommune Kujalleq


>

Havnen i Narsaq

Fiskere i Qaqortoq

Huse i Nanortalik