Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætningerByer og bygder Det åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

Friholdte områder


Områder, der friholdes (O-områder)

Områder, der friholdes, er enten karakteriseret ved at være helt uden eller næsten uden bebyggelse eller anlæg. Det kan være enten i form af  

  • udisponerede områder (O1)
  • vildmark (O2).
  • områder udlagt til ekstensiv græsning (O3),
  • områder udlagt til ekstensiv græsning med spredte turismeaktiviteter (O4)

Udisponerede områder er kendetegnede ved at være udlagt uberørte eller næsten uberørte delområder uden bebyggelse og anlæg.

 

Områder udlagt til ekstensiv græsning er for græsning af husdyr, såsom får, rensdyr, heste, køer eller lignende, og hvor arealanvendelsen er af en intensitet, der ikke ændrer på delområdernes overordnede karakter som områder, der friholdes. Der er udlagt en særlig kategori af disse områder (O4), hvor der kan accepteres enkelte spredte anlæg til turismeaktiviteter

 

Vildmark er uberørte naturområder med minimum fem kilometer fra et indgreb. Et indgreb kan være:

  • By- og bygdeområder.
  • Områder til fritidshytter og sommerhuse.
  • Områder af særlig rekreativ karakter.
  • Områder udlagt til fåreholdersteder, landbrug, havbrug, skovbrug, hundeøer m.v.
  • Områder til teknik og infrastruktur m.v.

Stier og mindre korridorer opfattes ikke som indgreb.

 

Bebyggelse

Der kan ikke etableres fritidshytter, sommerhuse samt erhvervsmæssig bebyggelse eller anlæg i områder, der friholdes. Det eneste, der undtagelsesvist kan etableres, er fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke er i et omfang, der ændrer på delområdernes overordnede anvendelse som områder, der friholdes.

 


>